Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia pdf


Opublikowano: 2019-05-15
Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia pdf
Wynagrodzenie za pracę – jeden z poczytniejszych artykułów naszego serwisu. Jeśli jesteś na tej stronie to pewnie nie dlatego, że Twoje wynagrodzenie jest za duże i nie wiesz co z nim zrobić, ale dlatego że nie otrzymałeś go w odpowiednim terminie. Jak długo czekasz na wynagrodzenie? Czasami jest tak, że jeden dzień opóźnienia robi dużą różnicę w życiu pracownika. A jak tych dni zaczyna robić się coraz więcej, to pojawia się rozgoryczenie. Z początku małe przypominanie, naciskanie, później pojawia się kilka ostrzejszych zdań, a na samym końcu zwykle jest brak kontaktu ze strony byłego pracodawcy.

Jedna z maksym łaciński pacta sunt servanta mówi o tym, że umów zawartych należy dotrzymać. Umawiając się z pracodawcą na pracę, najważniejszym pytaniem ze strony pracownika jest za ile będzie pracować. W przypadku braku wynagrodzenia, pracownik zaczyna szukać obrony swoich praw.
  • Pracownik może zwrócić się o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIP do jej zadań należy prowadzenie nadzoru i kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Organy Państwowej Inspekcji Pracy uprawnione są do nakazania wypłaty przez pracodawcę należnego pracownikowi wynagrodzenia. Nakaz taki jest decyzją administracyjną i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Kontrola może zostać przeprowadzona na skutek wniesienia skargi do PIP.

  • Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 kodeksu pracy. Zaś art. 80. stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za prace wykonaną. Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 tejże ustawy „terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie". Nie stosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Oba te rozwiązania mają na celu zdyscyplinowanie pracodawcy, ale w praktyce ukaranie pracodawcy karą finansową na rzecz Skarbu Państwa, nie jest dla pracownika rozwiązaniem które w rzeczywistości zaspokoi jego interes. Jeśli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy to czas zanim przystąpi do działań może być znacznie dłuższy aniżeli się wydaje. Finalny rezultat pracy PIP może stwierdzenie uchybienie i zalecenie wypłaty środków.

Tym od czego z pewnością powinniśmy zacząć, jest sporządzenie wezwania do zapłaty i doręczenia go do pracodawcy. Doręczenie może odbyć się osobiście, pod warunkiem, że osoba przyjmująca podpisze się na nim wraz z umieszczeniem daty. Praktyczniejszym rozwiązaniem jest wysłanie go Pocztą Polską za potwierdzeniem nadania. Część klientów w tym momencie wspomina, że przecież oni wzywali pracodawcę podczas rozmowy czy telefonicznie, sms'em lub e-mailem. Prawnie te formy są bezwartościowe. Po sporządzeniu wezwania i poprawnym nadaniu, dysponujemy dowodem, że w sposób oficjalny wystąpiliśmy do pracodawcy o zaległe wynagrodzenie. Poniżej zamieszczamy wzory takiego wezwania:


 
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc