Wezwanie do zapłaty z tytułu najmu


Opublikowano: 2019-05-15
Wezwanie do zapłaty z tytułu najmu
Najemca nie dokonał płatności za wynajmowane mieszkanie. Koniecznie trzeba wezwać stronę umowy najmu do zapłaty. Zgodnie z umową najmu strony określają wysokość czynszu i termin jego zapłaty. Jeśli termin ten bezskutecznie upływa, a na rachunku bankowym nie została odnotowana płatność. Stosowanie do sytuacji należałoby by wezwać najemcę do zapłaty przez e-mail lub przez SMS'a. Jeśli jednak płatność nie nastąpi albo będzie całkowity braku odzewu ze strony najemcy, trzeba wystosować wezwanie do zapłaty. Wezwanie takie powinno być sporządzone na piśmie i nadane pocztą, aby nie było wątpliwości, co do skutecznego doręczenia. Jeśli pomimo upływu dodatkowego terminu, nadal nie odnotowujemy płatności pozostanie skierowanie sprawy do Sądu. Jeśli chcecie Państwo poznać więcej szczegółów i koszt założenia takiej sprawy zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią.

Art. 669 k.c. Termin płatności czynszu
1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.
2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc