Wezwanie do zapłaty z odsetkami


wezwanie do zapłaty wzór

Czasami zdarza się, że osoba zobowiązana do zapłaty pieniędzy opóźnia się z realizacją umówionego obowiązku, gdy upływa uzgodniony termin do jego zapłaty, zniecierpliwiony i zaniepokojony o swoją należność wierzyciel powinien wystosować do dłużnika tzw. wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty ma na celu zdyscyplinować niesolidnego dłużnika i przymusić do wykonania obowiązku, by uniknąć tym samym drogi sądowej.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty ?

Oznaczenie wierzyciela i dłużnika

Konieczne jest wskazanie, kto i od kogo dochodzi spełnienia obowiązku.

Wskazanie źródła z jakiego wynika obowiązek ciążący na dłużniku

Może to być np. umowa, faktura. Źródło powinno być dostatecznie dokładnie oznaczone. Dodatkowo można wskazać numer faktury i jej datę wystawienia.

Data wymagalności

Jest to ostatni dzień w którym miała zostać dokonana zapłata.

Oznaczenie wierzyciela i dłużnika

Chodzi tutaj o dzień następujący po tym, do którego dłużnik miał dokonać zapłaty.

Rachunek bankowy do dokonania płatności

Element oczywisty ze względów praktycznych.

Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność

W tym zakresie istnieje zasadniczo dowolność, jednak w praktyce najczęściej wyznacza się okres: 3, 7, 14, 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin można określić również konkretną datą. W każdym przypadku trzeba mieć na uwadze realne możliwości dłużnika.

Tytułem przykładu - wyznaczenie osobie zalegającej z zapłatą 100 tys. złotych terminu 3 dni do jej uregulowania trudno uznać za uwzględniające realia, a surowość w określeniu terminu nie sprzyja rozwiązaniu problemu.

Dolegliwości przewidziane w stosunku do dłużnika

Jeżeli nie dostosuje się do wezwania i nie dokona zapłaty w oznaczonym terminie. Chodzi to chociażby o odsetki czy skierowanie sprawy na drogę sądową. Podpis wierzyciela.

Wezwanie powinno być odpowiednio stonowane

*Trzeba mieć bowiem na uwadze, że nie każde opóźnienie jakiego dopuszcza się druga strona musi wynikać ze złej woli, ale chociażby z przeoczenia i jeśli chcemy przypomnieć aczkolwiek zachować współpracę z inną firmą - wezwanie pownno być odpowiednio stonowane w zależności od stopnia przewinienia.

Podpis wierzyciela

Wezwanie do zapłaty to najprostsza, a zarazem jedna z najskuteczniejszych metoda odzyskania długu.

W jakiej formie powinno zostać sporządzone?

Prawo nie przewiduje wymogu sporządzenia wezwania do zapłaty na piśmie. Oznacza to, że zdyscyplinować dłużnika można również e-mailem, SMSem czy telefonicznie. Niemniej jednak za zachowaniem formy pisemnej przemawiają względy dowodowe. Dłużnik może bowiem zaprzeczać odbytej rozmowie telefonicznej, natomiast inaczej rzecz będzie się miała jeśli zostanie mu wysłane wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i to z potwierdzeniem nadania czy odbioru.

Ma to też istotne znaczenie w zakresie dochodzonych odsetek – niekiedy będą one naliczane od daty otrzymania wezwania, którą łatwiej wykazać, gdy dowód znajduje się piśmie.

Wygeneruj wezwanie do zapłaty

za darmo i bez rejestracji

Dowiedz się więcej i odwiedź nasz blog.

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc