Wezwanie do zapłaty e-mailem


Opublikowano: 2019-05-15
wezwanie do zapłaty e-mailem
W dniu 13 listopada 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Celem zmiany dotychczas obowiązujących przepisów ustawy było zabezpieczanie interesów uczestników obrotu gospodarczego. Do czasu wejścia w życie nowej regulacji, wierzyciel musiał doręczyć wezwanie osobiście lub nadać pocztą. W praktyce doręczenie osobiste bywało nieekonomiczne bądź związane z nieprzyjemną sytuacją. Ponadto nie zawsze udało się odebrać podpis od dłużnika, że zostało doręczone. Drugim ze sposób było nadanie wezwania do zapłaty pocztą, to z kolei generowało kolejne koszty (kwoty co najmniej 5.20 zł), a przede wszystkim: zajmowało czas. Od czasu wejścia w życie nowej regulacji wierzyciele otrzymali możliwość szybkiej i skutecznej możliwości ponaglenia dłużnika, ale przede wszystkim ważnej prawnie formy upomnienia się o swoją należność.Czy każdemu można wezwać e-mailem do zapłaty?


Niestety nie, w przypadku przedsiębiorców w umowie należy zastrzeć konkretny zapis dotyczący możliwości przekazania wezwania do zapłaty w formie mailowej.
Do tego trzeba pamiętać, że opcja ta dostępna jest tylko w przypadku przedsiębiorców. Firma, której dłużnikiem jest konsument, nie może skorzystać z tego rozwiązania.

Wróc do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc