Różnice między wekslem trasowanym a wekselm własnym


Aby weksel był dokumentem ważnym, musi zawierać wszystkie elementy ustawowe – ich brak w treści weksla z reguły powoduje nieważność weksla. Zgodnie z Prawem wekslowym Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282) takimi elementami są:

Weksel trasowany (art. 1)

Weksel własny (art. 101)

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
8) podpis wystawcy weksla.

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
7) podpis wystawcy weksla.

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc