Proces z pełnomocnikiem


Opublikowano: 2019-05-15
Proces z pełnomocnikiem
Każdy przed sądem może występować samodzielnie, pod warunkiem że ma pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. jest pełnoletni oraz nie jest ubezwłasnowolniony). Osoba taka może: występować w procesie, skaładać pisma, wnioski, stawać na rozprawie. W każdej sprawie prawnej można występować samemu, wyjątek stanowi jedynie postępowanie kasacyjne, w którym obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski.
Art. 87 1. Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
§ 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej także przez rzeczników patentowych. Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa albo państwowej osoby prawnej jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli chodzi o wybór pełnomocnika najlepiej wybrać takiego który specjalizuje się w danej dziedzinie prawa. Jeśli szukasz prawnika do dochodzenia należności np. z tytułu: niezapłaconej faktury, niezapłaconego najmu, różnego typu odszkodowania, niewypłaconego ubezpieczenia, niezrealizowanej umowy, nierzetelnie wykonanej usługi, dochodzenia należności z weksla, niewypłaconego wynagrodzenia, niewypłaconej odprawy, nierozliczonego zachowku, bezumownego korzystania z nieruchomości, niezapłaconego czynsz - skontaktuj się z nami. Oczekuj od swojego adwokat aby gruntownie przeanalizował Twoją sytuację.
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc