Polityka prywatno艣ci


I. Postanowienia og贸lne

 1. Wyrazom pisanym wielk膮 liter膮, a niezdefiniowanym poni偶ej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dost臋pnym pod adresem: http://www.wezwaniedozaplaty.online-kancelaria.pl/regulamin.
 2. Dane Osobowe, o kt贸rych mowa w Polityce Prywatno艣ci to informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, kt贸rej dane dotycz膮, tj. takiej, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie mi臋dzy innymi takich cech lub informacji jak: imi臋 i nazwisko, ewentualna nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres IP, pliki cookies. U偶ytkownik w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych os贸b (w tym ich imi臋 i nazwisko, nazw臋 firmy, adres), mo偶e to uczyni膰 jedynie pod warunkiem nienaruszania przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa i d贸br osobistych tych os贸b.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe, os贸b kt贸rych dotycz膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w szczeg贸lno艣ci prawa polskiego oraz Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, RODO).
 4. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatno艣ci oznacza operacj臋 lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w spos贸b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak膮 jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz膮dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl膮danie.

II. Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora w Serwisie w celu umo偶liwienia korzystania z funkcjonalno艣ci Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

  1. wygenerowania dokumentu wezwania do zap艂aty,
  2. opracowywa艅 statystycznych i dokonywania bada艅 analitycznych,
  3. marketingu bezpo艣redniego W艂a艣ciciela strony; w tym celu mo偶emy - na podstawie przepis贸w prawa lub udzielonych zg贸d - dopasowywa膰 komunikaty reklamowe, wykorzystuj膮c pozyskane Dane Osobowe od U偶ytkownik贸w,
  4. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym poprawego jego dzia艂ania,
  5. w celu publikacji Materia艂贸w.

 1. W celu:

  1. wygenerowania dokumentu wezwania do zap艂aty 鈥 przetwarzane s膮 nast臋puj膮ce Dane Osobowe - imi臋 i nazwisko, ewentualna nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, adres IP, pliki cookies lub inne wprowadzone przez U偶ytkownika tre艣ci;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpiecze艅stwa, w tym dla ujawniania nadu偶y膰, tworzenia raport贸w i analiz, w tym statystyk ogl膮dalno艣ci podstron Serwisu.

III. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Danych Osobowych s膮:

  1. zgoda osoby, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮 na ich przetwarzanie;
  2. niezb臋dno艣膰 do wykonania um贸w zawieranych w Serwisie lub za po艣rednictwem Serwisu, lub do podj臋cia dzia艂a艅 wnioskowanych przez osob臋, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮 przed zawarciem umowy;
  3. niezb臋dno艣膰 do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Us艂ugodawcy;

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe b臋d膮 przechowywane tak d艂ugo, jak istnie膰 b臋dzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa wymaga艂yby d艂u偶szego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w post臋powaniach dotycz膮cych funkcjonowania Serwisu. Z ko艅cem okresu przechowywania dane osobowe zostan膮 usuni臋te lub zanonimizowane.

V. Dobrowolno艣膰 podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub wi臋kszej ilo艣ci cel贸w przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. w III ust. 1 i 2 powy偶ej, kt贸rych Administrator nie b臋dzie m贸g艂 zrealizowa膰 w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z cel贸w lub wi臋kszej ich ilo艣ci, zdefiniowanych w pkt. 7 powy偶ej.

VI. Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, w tym profilowane w zakresie przygotowania informacji handlowej lub oferty przez Us艂ugodawc臋 dla U偶ytkownika (imie i nazwisko, nazwa firmy, adres, IP komputera, pliki cookie) oraz ewentualne dane socjodemograficznych (np. miejsce zamieszkania, adres siedziby firmy), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII. Cookies

 1. Administrator informuje, 偶e podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane s膮 r贸wnie偶 automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez Google Analytics.
 2. Administrator informuje, 偶e od momentu po艂膮czenia si臋 U偶ytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia si臋 informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika, z kt贸rego Klient 艂膮czy si臋 z Serwisem. Administrator informuje, 偶e zgodnie z prawem przetwarza r贸wnie偶 dane dotycz膮ce numeru (w tym IP) i rodzaju urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika, a tak偶e czasu po艂膮czenia U偶ytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotycz膮ce aktywno艣ci U偶ytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane s膮 w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do potrzeb Klient贸w oraz do zbierania og贸lnych informacji statystycznych dotycz膮cych funkcjonowania Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji zwi膮zanych z korzystaniem z Serwisu przez U偶ytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz膮dzeniach za po艣rednictwem kt贸rych Klient, korzysta z Serwisu, kt贸re umo偶liwiaj膮:

  1. utrzymanie sesji U偶ytkownika (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej Klient nie musi na ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 Loginu i Has艂a,
  2. dostosowanie i optymalizacj臋 Serwisu do potrzeb Klient贸w,
  3. personalizacj臋 przekaz贸w marketingowych,
  4. zapewnienie bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci dzia艂ania Serwisu.

 1. W Serwisie wykorzystywane s膮 Cookies sesyjne, ulegaj膮ce skasowaniu po zamkni臋ciu okna przegl膮darki internetowej, jak i Cookies trwa艂e, zapisywane na okre艣lony czas w urz膮dzeniach, za po艣rednictwem kt贸rych Klient korzysta ze Serwisu.
 2. Klient, mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do Urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, Klient mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na Urz膮dzeniu U偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej) U偶ytkownika.
 3. Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.
 4. Ograniczenie stosowania plik贸w Cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne w Serwisie.
 5. W Serwisie wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 Cookies zamieszczane przez partner贸w Us艂ugodawcy, umo偶liwiaj膮ce personalizacj臋 dzia艂alno艣ci reklamowej i rozliczanie jej efekt贸w. Polityka Prywatno艣ci nie reguluje sposobu wykorzystywania plik贸w Cookies przez podmioty trzecie. Wi臋cej informacji o nich mo偶e by膰 dost臋pnych na poszczeg贸lnych stronach partner贸w Us艂ugodawcy.
 6. Niekt贸re podstrony Serwisu oraz inne 艣rodki komunikacji z U偶ytkownikami mog膮 zawiera膰 tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane r贸wnie偶 jako puste gify). Web Beacons pozwalaj膮 na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na kt贸ry za艂adowana zosta艂a strona, na kt贸rej Web Beacon zosta艂 zamieszczony, numer URL strony, czas za艂adowania strony, rodzaj przegl膮darki, jak r贸wnie偶 informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywno艣ci reklam.

VIII. Prawa i obowi膮zki Us艂ugodawcy

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych w艂a艣ciwym organom w艂adzy b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮, zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.
 2. Administrator o艣wiadcza, 偶e powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami podmiotom 艣wiadcz膮cym na rzecz Us艂ugodawcy us艂ugi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarz膮dzania Serwisem, jak r贸wnie偶 us艂ugi w zakresie optymalizacji.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzaj膮cych

 1. Przetwarzaj膮cy w rozumieniu Polityki Prywatno艣ci to podmioty, o kt贸rych mowa w pkt. 23 i pkt. 24, kt贸re na zlecenie Us艂ugodawcy przetwarzaj膮 Dane Osobowe.
 2. Przetwarzaj膮cy jest upowa偶niony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wy艂膮cznie w celach i w zakresie okre艣lonych w Polityce Prywatno艣ci.
 3. Przetwarzaj膮cy przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Przetwarzaj膮cy:

  1. stosuje wymagane prawem 艣rodki techniczne i organizacyjne, w szczeg贸lno艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa przetwarzania Danych Osobowych.
  2. stosuje 艣rodki zapewniaj膮ce: i) zdolno艣膰 do ci膮g艂ego zapewnienia poufno艣ci, integralno艣ci, dost臋pno艣ci i odporno艣ci system贸w i us艂ug przetwarzania; ii) zdolno艣膰 do szybkiego przywr贸cenia dost臋pno艣ci danych osobowych i dost臋pu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno艣ci 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych maj膮cych zapewni膰 bezpiecze艅stwo przetwarzania.
  3. stosuje 艣rodki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie ni偶szym ni偶 stosowany przez Us艂ugodawc臋.

 1. Przetwarzaj膮cy mo偶e zmieni膰, usun膮膰 lub zablokowa膰 przetwarzane Dane Osobowe, wy艂膮cznie na polecenie Administratora danych. Je艣li osoba, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮 zwr贸ci si臋 bezpo艣rednio do Przetwarzaj膮cego o zmian臋 lub usuni臋cie jej Danych Osobowych, Przetwarzaj膮cy niezw艂ocznie, w terminie nie p贸藕niej ni偶 5 dni robocze, przekazuje tak膮 pro艣b臋 Us艂ugodawcy.
 2. Przetwarzaj膮cy nie powinien przetwarza膰 Danych Osobowych w celu innym ni偶 wykonanie zobowi膮za艅 wskazanych w Polityce Prywatno艣ci. Przetwarzaj膮cy nie mo偶e ujawnia膰 Danych Osobowych osobom trzecim.
 3. Przetwarzaj膮cy jest odpowiedzialny wobec osoby, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮 za szkody, kt贸re osoba ta mo偶e ponie艣膰 w rezultacie dzia艂ania i zaniechania Przetwarzaj膮cego.

X. Prawa i obowi膮zki osoby, kt贸rej Dane Osobowe dotycz膮

 1. Ka偶dy Klient ma prawo:

  1. dost臋pu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usuni臋cia oraz prawo 偶膮dania ograniczania przetwarzania.
  2. wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofn膮膰 zgod臋 na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie cel贸w na jaki by艂a udzielona, w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem, a tak偶e prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt. 32 a) i b) powy偶ej nale偶y wys艂a膰 e-mail na adres: [email protected]
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i tre艣ci udost臋pnionych przez inne osoby w Serwisie wy艂膮cznie w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgod膮 w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, chyba 偶e uzyska zgod臋 od tych innych os贸b na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich tre艣ci w zakresie lub celu przewidzianymi Polityk膮 Prywatno艣ci i wykraczaj膮cym poza korzystanie z Serwisu.
 3. Ka偶dy Klient ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzoruj膮cego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Administrator o艣wiadcza, i偶 dok艂ada stara艅, aby zapewni膰 Klientom wysoki poziom bezpiecze艅stwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

  1. stosuje wymagane prawem 艣rodki techniczne i organizacyjne, w szczeg贸lno艣ci w zakresie bezpiecze艅stwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje 艣rodki zapewniaj膮ce: i) zdolno艣膰 do ci膮g艂ego zapewnienia poufno艣ci, integralno艣ci, dost臋pno艣ci i odporno艣ci system贸w i us艂ug przetwarzania; ii) zdolno艣膰 do szybkiego przywr贸cenia dost臋pno艣ci Danych Osobowych i dost臋pu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno艣ci 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych maj膮cych zapewni膰 bezpiecze艅stwo przetwarzania.

XII. Postanowienia ko艅cowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatno艣ci maj膮 zastosowanie przepisy prawa dotycz膮ce przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizy艂 szkod臋?
Czujesz si臋 niezadowolony?
Uzyskaj pomoc